Årsaka til nesten alle negative følelsar er ei
forstyrring i kroppens energisystem.

Føl frihet med Tankefeltteknikker og få ein ny bevissthet om deg sølv.
Vi alle skaper vår (din) virkelighet på godt og vondt. Denne bevisstheten om vår (din) skapelse er den vi søker etter, bevisst eller ubevisst. Dine minner og opplevelser fra din fortid har formet deg til den du er idag, men fra no og framover i livet ditt, kan du skape den virklegheten du ønsker å leve i. Derfor er tankefeltteknikker (reduserer/fjerner negative følelser) Og ny bevissthet om deg sjølv, og eit verktøy å ta med seg videre i ditt liv.